- Yxkullsund Säteri 

Augustenborg Gods 

Yxkullsund Säteri er en gammel herregård - en sædegård med historie tilbage i middelalderen. 

Gården fik säteri rettigheder i 1664. Et säteri er en adelig herregård med skattefrihed og ejeren er friherre, greve, baron, el.l. kongelige tittel. Siden 1810 er skattefriheden afskaffet. 

På YX er der nokj af historie og over 60 torp og ejendomme, skole, vandølle, fiskeri, smedje, købmand har hørt til dette skønneste smålandske säteri og herregård, der i sin storheddage var over 5000 HA.

De kendteste og fineste svenske adelige familier har ejet Yxkullsund, Bielke, Trolle, Yxkull, Lejonhuved m.fl. Et udvalg af våbenskjoldene ses nedenfor, og slægten Yxkull, der har givet navn til säteriet kan føres direkte tilbage til 900- tallet. I mange hundrede år har YX været i den mærkelige situation at arvingerne, ejerens børn har været piger - hvorfor navnene har ændret sig, men slægten er den samme generation efter generation.

De seneste år har YX været landbrug, og Augustenborg indgår med dagjagter, 3 dages jagter, ophold og test og uddannelsescenter med jagt efter fortrinsvis vildsvin, ande og bukkejagt, men også fællesjagter, jagtarrengementer, kursus, teambuilding for firmaer op til 20 personer, fiskeriture i de omkringliggende søer med overnatning og hygge i romantiske omgivelser og Nature 2000 reservat. 

Yxkullsund (YX kaldet til daglig - Økse) har uendeligt mange muligheder, vi ser gerne på jeres ideer om ophold, kursus, jagt eller fiskeri med interesse for sagen, ideen, projektet og forslaget i fælles samarbejde. 

Herregården bliver opfrisket løbende, og naturreservatet afgræsses af køer under de store 500 år gamle egetræer, hvor vildsvinene spiser olden, der slås frisk hø på markerne, her fiskes, jages, hygges i de skønneste omgivelser. Midt i et Natura 2000 reservat - 100 % fred hvor kun sjældent en forsker kan bevæge sig ind - besøgende må kun bruge få stier, så vildtet og naturen har fred.   

Yxkullsund Säteri gør ikke meget væsen af sig, og på afstand ligner det et hyggeligt torp, indtil man kommer nærmere, så opdager man en stor hovedbygning med sidefløje med charme, en størrelse langt mere end ventet med 1000 kvm hovedbygning, alleer, stensætninger, økologisk landbrug, historik, kultur, naturreservat midt med gamle ege, sletter, broncealdermarker, stengærder, spøgelser, bunker af vildsvin og råvildt, lidt dåvildt og elg, med selveste direktionen på Sødra som nabo,

Hvad laver et Andy Warhol billedet på Yxkullsund ?

Sveriges nok mest berømte skuespiller gennem tiderne - Ingrid Bergman - "tante Ingrid" besøgte i i 40-50-60-erne Yxkullsund Säteri, idet hun var svigerinde til Yxkullsunds ejer Reinold Schmidt.

Nogle gange var der stor opmærksomhed omkring besøget, andre gange var det helt diskret og opholdet var dels i hovedhuset, dels i et lille torp, hvor hun og ægtemanden Lars hyggede sig med jævn svensk bondekost, badede og sejlede rundt i robåd fra Yxkullsunds egen lille havn. Andy Warhol elskede Ingrid som motiv, og lavede en række serigrafier af hende fra diverse roller. Mest kendt er hun vel fra filmen Casablanca " - You must remember this - a kiss is just kiss... i as times go by  "Play it again Sam". Casablance filmen med Humphrey Bogart & Ingrid Bergman. Hun var en verdensstjernen, der kom til denne hengemte egn og herregård, og skabte naturligvis vild sensation hos lokalbefolkningen. Ernst havde varmet torpet hvor hun boede, og fortælles det, at Ingrid Bergman takkede og gav hånd, herefter sagde Ernst: "Jeg skal inta tvätta mig i en måned" 

Når vi er ved berømthederne ...Esaias Tegnér - en af Sveriges mest berømte diktere og forfattere var huslærer og informator på Yxkullsund i  1799-1801 efter studentereksamen i Lund. Han blev proffessor i græsk og senere biskob i Växsjö, og en af de mest skrivende litterære begavelser i Sverige. 

Fra 1806 stifter han bekendtskab med Schiller og den nyere tyske litteratur, individets frie selvbestemmelsesret. Vor egen store guldalderdigter bliver til et godt bekendtskab Oehlenschlägers, og han inspireredes af samtidens begivenheder til digtene "England och Frankrike", "Nelson och Pitt", men gennembruddet skete, da hans patriotisme vaktes under den voldsomme krig mod Rusland og 1808 fremkaldte "Krigssang for skånska lantvärnet" under Napoelon tiden. 

Tegnér var i en reaktionær tid forkæmper for frihed og oplysning, og ingen digter bragte svensk poesi så viden om som han. Og selv om hans digtning vidner om intim berøring med og påvirkning fra verdenslitteraturens ypperste mænd, har han dog præget den med sin personlighed og med den stil, som ved sine pragtfulde billeder og snildrigt formede sentenser, i rytmernes rigdom og mangfoldighed, har skaffet ham navn af den svenske litteraturs ypperste, ligesom den store rigdom af tanker har skaffet ham ry som en af litteraturens største ånder.

Tegner besøgte med vennen Oehlenschläger Yxkullsund hvor han så tilbage på sin ungdoms romancer. Hans kendteste værk er Frithiof Saga og hans værker er kommet på mange sprog med stor international berømmelse.

Der er en Tegnersten på udsigten over Furen - her fortælles at flere af hans nationalromantiske dikte er blevet - men der er nok også noget af det smukkeste Sverige der findes. 

Svenske konger har besøgt Yxkullsund bl.a. Karl den 11 - der udnævnende säteriet, Karl den 12, der fik soldater og heste fra säterierne var forbi sydover. Karl 12 drog i krig fra 1700 med landgang ved Tibberup Mølle Espergærde i Danmark 4. august, sloges gennem Europa, og vendte hjem 10 år senere til den store nordiske krig, der  sluttede efter Karl blev skudt i 1718 muligvis af en landsknægt fra Yxkullsund - det er dog aldrig bevist.  

JagtDanmark - Jagtimport Lageret benytter i moderne tid  Augustenborg-Yxkullsund Säteri Gods som test område for jagtudstyr, optik og våben fra Franchi, Holland & Holland, Weihrauch luft og jagtvåben, Optik fra  Norconia, Jilas, Konus, Yukon natsigte kikkertier m.m. Jagtudstyr skal testes på jagt af jægere, og godset giver de optimal sværeste udfordringer året rundt. 

Køber du en vare, en riffel, nyt eller brugt hos JagtDanmark kan du få specielle kombinationsrabatter på vore jagtture, der let betaler sig ind på prisen.  

Holland & Holland Club of Scandinavia Adventurers HHCSA  har særligt klublokaler på Yxkullsund og træffes med passende mellemrum.her. HHCSA er en lukket klub med rekommanderet medlemskab. Formand p.t. er direktør fmd. Anders Persson. 

Oplysninger om medlemskab og optagelse ved henvendelse til Augustenborg & Yxkullsund Säteri.

  

Yxkullsund Säteri venter på også jer med natur, jagt, fiskeri, hygge, ferie, historie og oplevelser år efter år. Book en jagt dag, en bukkejagt, natjagt på vildsvin.

Vi har priser fra 1875,- pr døgn præcis efter jeres ønsker, og så er et vildsvin inkluderet i prisen

F.eks. Bliv natjæger med 2 dages natjagt incl ophold incl et stk Yucon Infrarød Natsigtekikkert monteret i Weaver montager, incl et vildsvin  kr. 9999,-  

Book på 

Godskontor  0045 49139698   0046 45150045 - skytte 0046 729988770 - Privat 0045 28459611 eller

augustenborg@jilas.dk

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle