- Yxkullsund Säteri 

Augustenborg Gods 

Yxkullsund Säteri er en gammel herregård - en sædegård med historie tilbage i middelalderen. 

Gården fik säteri rettigheder i 1664. Et säteri er en adelig herregård med skattefrihed og ejeren er friherre. Hertil kommer andre titler som grever, baroner eller kongelige titler. 

Historie er der nok af og over 60 torp har hørt til denne skønneste smålandske Yxkullsund herregård, der på toppen af storhed var på 4000 HA.

De kendteste og fineste svenske adelige familier har ejet Yxkullsund, et udvalg af våbenskjoldene ses nedenfor og slægten Yxkull, der har givet navn til säteriet kan føres direkte tilbage til 900- tallet. I mange hundrede år har YX været i den mærkelige situation at arvingerne, ejerens børn har været piger - hvorfor navnene har ændret sig, men slægten er den samme generation efter generation.

De seneste år har den været landbrug, B&B og cafe, men dette tager nu sit ophør, og Augustenborg overgår til dagjagter, 3 dages jagter, ophold og test og uddannelsescenter med jagt efter fortrinsvis vildsvin og bukke, men også fællesjagter, jagtarrengementer, kursus, teambuilding for firmaer op til 20 opersoner, fiskeriture i de omkringliggende søer med overnatning og hygge i romantiske omgivelser. 

Yxkullsund (YX kaldet til daglig) har uendeligt mange muligheder, vi ser på jeres ideer med interesse for sagen, ideen, projektet og forslaget. 

Herregården bliver opfrisket løbende, og naturreservatet afgræsses af køer under de store egetræer, hvoir vildsvinene spiser olden, der slås frisk hø på markerne, her fiskes, jages, hygges i de skønneste omgivelser. Midt i et Natura 2000 reservat - 100 % fred hvor kun sjældent en forsker kan bevæge sig ind - besøgende må kun bruge få stier, så vildtet og vi har fred.   

Yxkullsund Säteri gør ikke meget væsen af sig, og på afstand ligner det et hyggeligt torp, indtil man kommer nærmere, så opdager man en stor hovedbygning med sidefløje med charme, en størrelse langt mere end ventet med 1000 kvm hovedbygning, alleer, stensætninger, økologisk landbrug, historik, kultur, naturreservat midt med gamle ege, sletter, broncealdermarker, stengærder, bunker af vildsvin og råvildt, lidt dåvildt og elg, med een stor nabo elgjagt for direktionen på Sødra,

Hvad laver et Andy Warhol billede på Yxkullsund ?

Sveriges nok mest berømte skuespiller gennem tiderne - Ingrid Bergman - "tante Ingrid" besøgte i i 50-60-erne Yxkullsund Säteri idet hun var svigerinde til Yxkullsunds ejer Reinold Schmidt.

Nogle gange var der stor opmærksomhed omkring besøget, men andre gange var det helt diskret og opholdet var dels i hovedhuset, dels i et lille torp, hvor hun og ægtemanden Lars hyggede sig med jævn svensk bondekost, badede og sejlede rundt i robåd fra Yxkullsunds egen lille havn. Andy Warhol elskede Ingrid som motiv og lavede en række serigrafier af hende fra diverse roller. Mest kendt er hun vel i "Play it again Sam" Casablance filmen med Humpfry Bogard & Ingrid Bergman. Hun var en verdensstjerne der kom til denne hengemte egn og herregård, og skabte naturligvis vild sensation hos lokalbefolkningen. Ernst havde varmet torpet, fortælles det og Ingrid Bergman takkede og gav hånd, herefter sagde Ernst "jeg skal inta tvätta mig i en måned" 

Når vi er ved berømthederne ...Esaias Tegnér - en af Seriges mest berømte diktere og forfattere var huslærer og informator på Yxkullsund i  1799-1801 efter studentereksamen i Lund. Han blev proffessor i græsk og senere biskob i Växsjö, og en af de mest skrivende litterære begavelser i landet. 

Fra 1806 stifter han bekendtskab med Schiller og den nyere tyske litteratur, individets frie selvbestemmelsesret. Vor egen store guldalderdigter bliver til et godt bekendtskab Oehlenschlägers, og han inspireredes af samtidens begivenheder til digtene "England och Frankrike", "Nelson och Pitt", men gennembrudet skete, da hans patriotisme vaktes under den voldsomme krig mod Rusland og 1808 fremkaldte "Krigssang for skånska lantvärnet" under Napoelon tiden. 

Tegnér var i en reaktionær tid forkæmper for frihed og oplysning, og ingen digter bragte svensk poesi så viden om som han. Og selv om hans digtning vidner om intim berøring med og påvirkning fra verdenslitteraturens ypperste mænd, har han dog præget den med sin personlighed og med den stil, som ved sine pragtfulde billeder og snildrigt formede sentenser, i rytmernes rigdom og mangfoldighed, har skaffet ham navn af den svenske litteraturs ypperste, ligesom den store rigdom af tanker har skaffet ham ry som en af litteraturens største ånder.

Han besøgte med Oehlenschläger Yxkullsund hvor han så tilbage på sin ungdoms romancer. Hans kendteste værk er Frithiof Saga og hans værker er kommet på mange sprog med stor international berømmelse.

Der er en Tegnersten på udsigten over Furen - her fortælles at flere af hans nationalromantiske dikte er blevet - men der er nok også noget af det smukkeste Sverige der findes. 

 

JagtDanmark - Jagtimport Lageret benytter Augustenborg-Yxkullsund Säteri Gods som testjagt område for jagtudstyr fra Franchi, jagtrifler, Weihrauch luft og jagtvåben, Optik fra  Norconia, Jilas, Konus, Yukon natsigte kikkertier m.m. Jagtudstyr skal testes på jagt af jægere, og godset giver de optimal sværeste udfordringer året rundt. 

Køber du en vare, en riffel, nyt eller brugt hos JagtDanmark kan du få specielle kombinationsrabatter på vore jagtture, der let betaler sig ind på prisen.  

Yxkullsund Säteri venter på også jer med natur, jagt, fiskeri, hygge, ferie, historie og oplevelser år efter år. Book en jagt dag, en bukkejagt, natjagt på vildsvin.

Vi har priser fra 1875,- pr døgn præcis efter jeres ønsker.

F.eks. 2 dages natjagt incl ophold incl et stk Yucon Infrarød Natsigtekikkert monteret i Weaver montager, incl et vildsvin  kr. 9999,-    

Godskontor  0046 45150045 - skytte 0046 729988770 - Privat 0045 28459611 eller

augustenborg@jilas.dk

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle