- Yxkullsund Säteri  - 

Yxkullsund Säteri er en gammel herregård med historie tilbage i riddertiden og middelalderen. 

Gården fik säteri rettigheder i 1664. Et säteri er en adelig herregård med skattefrihed og ejeren er friherre. Hertil kommer andre titler som grever, baroner eller andre kongelige titler. 

Historie er der nok af og over 60 torp har hørt til denne skønneste Smålandske herregård. 

De fineste adelige familier har ejet Yxkullsund, og slægten Yxkull føres direkte tilbage til 900- tallet. I mange hundrede år har YX været i den mærkelige situation at arvingerne har været piger - hvorfor navnene har ændret sig men slægten er den samme.

De senere år har den været B&B og Cafe- men dette tager nu sit ophør, og Augustenborg udlejer Yx som den kaldes i daglig tale ud til en eller flere interesserede liebhavere. 

Yx har mange muligheder, sig til og vi ser på sagen, ideen og forslaget. 

Herregården vil blive opfrisket over de kommende år, naturreservatet afgræsses af køer, der slås hø på markerne, her fiskes, jages, hygges i de skønneste rolige omgivelser.

Yx gør ikke meget væsen af sig, og på afstand ligner det et hyggeligt torp, indtil man kommer nærmere, så opdager man en kæmpe charme, størrelse langt mere end ventet med 1000 kvm hovedbygning, alleer, historik, kultur, naturreservat midt med gamle ege, sletter, broncealdermarker, stengærder, bunker af vildsvin og råvildt, lidt dåvildt, men een stor nabo elgjagt for en direktion på Sødra, ellers søer og få afstykkede huse.

Yxen venter på dig.

Husk besigtigelse kun efter aftale med os på 0045 28459611 eller godskontoret  0046 45150045

   

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle