Jelnia Czluchowski.jpg

Køb & salg af svenske ejendomme

Vurdering af skov, landbrug og jagt 

Konsulentbistand fra Augustenborg Gods

- en stab af erfarne hjælpere... 

Kan man blive snydt - det kan vi garantere for man kan - meget endda !!! 

 

Hvad koster ejendommen ? 

Hvad er bud - budrunder - max pris ?

Hvor mange kubikmeter er der i en KBM ? 

Hvad er HA prisen ?

Hvor er der billigst - hvad er billigst ?

Hvordan genplaceres gevinster fra salg af  landbrugsejendom & virksomhed ?

Hvad siger skovplanen ? Kan man stole på den ?

Vi kender ikke altid svaret - men vi kan undgå de største fejl og uheld. 

Køb, vurdering og salg af udenlandske og især svenske og polske skovejendomme har stor interesse i disse år. Gennem mange år har vi fulgt markedet, der kan give grundlag for en god og langsigtet investering. Vi har skove i områderne, der har interesse for danskere, og vort grundlag for rådgivning bunder i praktisk ejerskab og drift af svensk skov. 

Der er mange spørgsmål der opstår løbende inden købet er på plads.

Vi rådgiver om muligheder, investeringer, økonomi, skat, genplacering af ejendoms avancer, priser, skovselskaber, finansiering m.m. - og der er mange erfaringer vi har gjort eller hørt om, man godt kunne være foruden, men som vi naturligvis gerne giver videre. Det er ikke altid så let som det lyder, men der er jo ikke umuligt, og EU har gjort alt lettere.

Ofte er prisen svær at fastsætte på forhånd da ejendommene sælges ved tilbud, hvilket forvirrer, men har til hensigt at give sælgeren højeste pris - hvilket jo er rimeligt nok. 
Det kan være svært at vurdere skovtypen, kubikmeter, skovbrugsplaner, bonitet, placering, værdi på kort og lang sigt. 

Der er faldgrupper når man køber i Sverige, alene budgivning er vanskelig som dansker at forholde sig til. Samtidig er det en anden kultur der kan skabe problemer, man skal være på vagt, og svenske advokater er modsat meget andet i Sverige - ekstremt dyre, landsomme og begrænset hjælpsomme. Retssystemet er som det danske, men dommeren søger omgående at forlige sagen, gerne på en ret brutal og effektiv måde. Skovselskaber opfører sig som det passer dem, håndværkere har en noget anden mødetid end i Danmark, ordvalg og forståelse er forskellig. Men når det er sagt er Sverige verdens bedste land,  opfører du dig ordentligt lever du i fred og ro fra myndigheder, har gode naboer, billige huse, biler, mad, fritidsbeskæftigelser, sport, natur, jagt og fiskeri man kun i Danmark har i fantasien.  

Vi rådgiver dels fra egne erfaringer, men kobler også gerne eksterne rådgivere på som revisorer, skovselskaber og advokat. Ejendomsmæglerne har pligt til at være begge parters uvildige rådgiver, men næsten alle ejendomme sælges med en friskrivningsklausul, således man køber uden direkte mulighed for at klage bagefter over handlen. 
Vor rådgivning er uvildig og har til hensigt at hjælpe Dem som køber eller sælger af svensk ejendom til at træffe en fornuftig og god beslutning, der er i harmoni med faktiske forhold på markedet.
Især køber bør overveje de økonomiske konsekvenser for fremtiden, det er ikke altid at omkostningerne standser ved renter og afdrag, men pasning i fremtiden kan være en stor omkostning. 

 

Man skal passe på man ikke spilder en masse tid, penge og kræfter på problemer der er lette at løse, men samtidig ikke ser de virkelige vanskeligheder. Vi er let tilgængelige, billige og trækker på både revisorer og advokaters viden og ekspertise. Rådgivning ved ejendomskøb, vurdering af jagtområder:

R-1
Gennemgang af ejendommens beskrivelse, uden besigtigelse, kort rådgivning i forhold til pris og markeds situation.
R-1   kr. 1500,-

R-2
Ovenstående R-1 + økonomisk vurdering af indtægter/udgifter i op til 10 år efter skovbrugsplanen.
R-2   kr. 3000,-

R-3
R-1 + R-2 + besigtigelse af ejendommen i Skåne, Halland, Blekinge, Småland, vurdering på pladsen samt forhåndsvurdering af skovplans overensstemmelse med faktiske forhold.
R-3   kr. 8500,-

   
R-4
R-1 + R-2 + R-3 + fuldstændig gennemgang af ejendommen med udefrakommende skovkonsulenter med henblik på skovplanens indhold, hugningsklasser og økonomi. ejendomme 0-150 HA, rapport 
R-4   kr.   15000,- 
 
R-5
Løbende rådgivning under købs og salgsproceen - time basis.
750,- 

Ovenstående priser er excl. moms, DKK - der er fradragsberettiget på købesummen og over driften. Beløbet vil blive faktureret forud for rådgivningen.

10923510_687549991390334_630010276361767
IMG_20190709_182325.jpg
yx.webp
juni2006 162.JPG
110_1015.JPG
bj.jpg