© 2023 by Sphere Construction. Proudly created with Wix.com

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle

Se vort Positive CO2 regnskab

Augustenborg reducerer CO2 svarende til 19.500 danskeres CO2 udledning er (7 tons CO2/ indb.) som Haderslev, Skive, Farum eller Miljø og Fødevareministeriets 4200 ansatte med familie.  

Svenskerne som vi ynder at overgå bruger kun 4,5 tons/år CO2 udledning/indbygger, og de kører i Volvo...

PEFC certificeret skov & FSC certificeret skov og skovdrift sikrer så vist muligt et maksimalt positivt drift, tilsyn og forvaltning i vore skove. Hertil lægger vi vore egne særfredninger, skånsom fældning, bevarelse at alle buske og frøtræer. Vi forsøger at lægge al kørsel i frost eller tørke måneder så mindst mulig ødelægges. Certificeringerne er gode, men efter vor opfattelse ikke hensynsfulde nok så vi kæmper for at vore leverandører Södra og deres entrepanörer beskytter naturen. Desværre er branchen meget sulten efter råvarer.

Vi rådgiver gerne med vort erfaringsgrundlag hvordan man tilpasser drift med et moderne kvalitetskrav. 

Augustenborg CO2 regnskab er POSITIVT 

TONS CO2 optagelse i tons

690 HA Produktiv skov 135.000 Tons

5 % biologisk mangfoldighed, beskyttet natur

 

I alt 97.000 KBM skov 6H2O + 6CO2 → C6H12O6+ 6O2 . vore skove fotosyntese.

Årlig tilvægst 6,1 % = 6100 KBM

38 HA Fredet skov uden skovdrift 5.000

370 HA Moser upåvirket natur fredet 120.000

32 HA påvirket tørvemode m skov 1940-50 3000 KBM fyr

417 HA Økologisk græs

upåvirkede græs høst én gang årligt 130.000

21 HA Søer andet natur vandmiljø 24.000

49 HA Landbrug konventionelt 30.000

Majs 20 HA, korn 29 HA,

25 HA Grusveje (45 km) 0

40 kvier afgræsser økologisk i 4 måneder årligt - 20.000 (negativ)

CO2 reduktion ved plantning af ny skov

1642 HA alt fra 137 (til 429.000 tons årlig)

I alt 1642 HA 137.000 (usikre data op til 429 tons) pr. år.

Total klimanytte min. 137.000 tons reduktion af vægsthusgasser.

Netto tilvækst i skoven 6100 tons

Substitutionseffekt 143.000 Tons CO2
 

Augustenborgs skove leverer PEFC, FSC certificeret træ til industri og varme.

Træ sort fordeling på Augustenborg.

Fyrretræ (Tall) 38 %

Gran 33 %

Birk, asp og andel løv 20 %

Bøg og eg 9 %

Regner man vort areal er det 2330 fodboldbaner   

 

Skovens leverancer udnyttes tæt på 100 % fra kvist til rod.

 

Træ til savværker, brædder, lister, finer

Papirmasse til sulfatmasse køkkenrulle blødt papir m.m.

Papir og pap

Energi i kraft varmeværker, flis, spåner, pellets.

Bioenergi, ætanol, tilsættes miljøvenlig benzin 92, 95 oktan

Overskydende energi går til fjernvarme og el.

Vi efterlader rødder, grene, solitære træer med ca. 35 %, der efter afdrift af skoven afgiver fremtidige mineraler og biologisk mangfoldighed. Vi skåner hassel, eg, bøg, væltede træer og alle bærbuske. Maskiner er alle certificerede og får besked på at lave minimale skader på jorden og historiske rester som stengærder og ruiner.

Forædlet omsætning af KBM råvare 2000,- sek (anslået) ab fabrik svarende til 12 mill årlig industriel tilvækst
 

Ansattes fordeling pr. time/ansatte/deltid

38 % kvinder

62 % mænd

Arbejdsulykker 2005-2018 ingen

6H2O + 6CO2 → C6H12O6+ 6O2 . 

Værdigrundlag:
Augustenborg skaber værdi for klima og mennesker, opbygger naturarealer for alt levende og leverer produkter med bæredygtighed. Dyrevældfærd & jagt med ansvar for vildt og natur, og respekt for alt levende.

Forretningsetik - Samhørighed med industri, landbrug og mennesker i socialt globalt ansvar. Skønhed og bevarelse af og i naturen for eftertiden.

Klima - Naturen skaber værdierne. Holdbarhed i produktion, tilvækst af skov og CO2 nedbringende naturprodukter, naturpleje og hensyn. Bidrag mest muligt til fossilfrit miljø og samfund.

 

Jagt med omtanke er naturligt og

miljøvenligt, og bringer dig tilbage til 

rødderne - økologi og øko kød. Mystisk nok er 

der ingen mål på hvad klovvildt udleder af

metangas. Man går ensidigt efter køer

 

MÅLSÆTNING:

Varieret blandet skov & landbrug med høj biologisk mangfoldighed.

 

 

 

 

Danmark –CO2-neutral – kræver erkendelser og forståelse….

Forståelse af fotosyntesen som grundlaget for nedbringelse af CO2 udslippet. Viljen til at indse at landbrug og skovbrug reducerer CO2 via planternes optagelse af CO2.

Det er en fejl at betragte landbrugere og skovbrugere som forurenere. De optager og forbedrer miljøet, det skal ikke mistænkeliggøres.

Skov og landbrug skal støttes økonomisk og subsidieres til at kunne reducere maksimalt, herved reduceres CO2, som kommer fra  fra menneskets forbrug at maskiner og plastificerede levevis og overforbrug.

Det er ikke køerne – det er mennesker der holder køer til ost, mælk, yogurt, kød, T-bone, gødning til markerne, læder til tøj og uden køervar der ikke frugtbar jord, læder på vore sko, grønne marker, biogas, og meget mere - de er til gavn. Vi varmer med biogas, flyver med olie til kongresser og ferie over hele jorden, spiser groft og smider mad ud, forbruger plast og olie - det er ikke køerne. Aircondition og frysere er verdens største forurenere, hvad gør vi der - nærmest ingenting. 

 

Den menneskeskabte CO2 opregnes af nogle af verdens største eksperter til (IV):

1: Olie, naturgas og produktion af cement: Udleder 32,6 mia. tons CO2 pr. år.

2: Dyr og mennesker Udleder 15,8 mia. tons CO2 pr. år.

3: Skov afbrænding Udleder 3,3 mia. tons CO2 pr. år.

 

4: Verdenshavene Optager 9,5 mia. tons CO2 pr. år. 

5: Verdens planter Optager 10,6 mia. tons CO2 pr. år.

Underskud på 30 mia tons – et blik på disse tal viser hvor der skal sættes ind.

1.+2. +50 mia (havene kan umiddelbart ikke optage mere), derfor er der plantebrug og landjorden tilbage til optagelse af CO2. 

 

Skov og landbrug reducerer via 6H2O + 6CO2 → C6H12O6+ 6O2 - fotosyntese klimaet - med planterne som de eneste aktiv der optager CO2 og giver os ilt tilbage. 

Vi kan reducere - ja, men ikke andet.

Eksperterne og politikerne får det til at lyde som de reducerer CO2, sandheden er, det er planterne !

Reducere med en befolkningseksplosion i den del af verden der ikke har vestens overforbrug ?

CO2 reduktion ligger ikke i flere i kontrolfunktioner, bureaukrati, politisering, digitalisering og effektivisering. Løsningen ligger i et naturligt forløb.

CO2 optages kun og alene i planter ved fotosyntese, planterne optager vor CO2 udslip, og nedbringer den globale opvarmning. 

Landbrug og skovbruget skal derfor støttes til at maksimere deres produktion af planter, (også via forskning) jo flere grønne planter jo mere CO2 optagelse – hertil skal der penge, penge til bedre og større planter og skov, bedre pasning af planter, bedre løn til de ansatte – for jo flere træer og landbrusafgrøder jo mere CO2 optages.

Landmanden reducerer CO2 via planter og laver mad til os – han forurener ikke. En kontormand, konsulent, rådgiver, ekspert, politiker, pendler m.fl. klager over landmanden, spiser rørsukker fra Cuba, blåbær fra Argentina, vin fra Italien og flyver til kongresser i New York og mener de er gavnlige – men de skaber alene CO2 og global opvarmning, klimaforandring. Mennesket sviner, og alt for få vil indrømme, hvad der skal til og hvilke kæmpe ofre der skal til. Men mad skal vi jo have, og det er arrogant at tro at alt skal laves om til naturområder, vegetar og økologi når verden sulter. 

Smart ar det at køre på cykel til 40.000 i carbon-letmetal til cafeen og få en latte, mens man checker padden, men det er på ingen måde CO2 reducerende, men et overforbrug af ressourcer, som der intet kommer ud af andet end CO2 udslip.   

Grisene har som frilandsgris i Danmark 0,725 KVM fri rum at leve på, desværre. Den forurener, ja, men grisen og landmanden producerer mad og gødning til vore marker, som igen laver planter og reducerer CO2. Grisene og køer er gavnlige, og selvfølgelig kan man lade være med at spise kød, men gødningen er nødvendig til planter. (hvis verden skal brødfødes)

Landmændene laver vores mad i et naturligt kredsløb. Derfor er tilskud til bedste plante produktion, maximal dyrdvælefærd, og skovene skal passes til maksimal plantemængde, så der optages CO2.

I dag passer 6 polakker 35.000 grise – det skulle være 18 danskere, der fik samme løn som en bank eller kontormand, konsulent, rådgiver, ekspert, pendler – 38.000,-  plus 17 % i ferieløn plus 7 ugers ferie. Herved blev jobbet i sektoren og markerne passet maksimalt, grisene og køerne fik maksimal velfærd, skovene højeste produktion, og det var lettere at rekruttere – til en høj løn og dejligt arbejde, også danskere.

Man har vendt pyramiden på hovedet, og naturligvis kan den ikke stå selv, global opvarmning og meneskabte CO2 udslip kan alene reduceres via verdenshavene, skove og landbrug – de er de eneste der optager CO2 i målestok af betydning. I denne kabale er det kun landbrug og skove der kan øge optagelsen.

Vi skal have fokus CO2 i vort nær område, og tænke globalt.

Nærområderne skov og landbrug – I Danmark vil vi have urørt skov, og der ikke reducerer CO2. Det ser pænt ud, men CO2 reduktionen overlades til andre lande og regnskoven, to yderpunkter Sverige og Brasilien.

Irma, Lidl eller Rema 1000, distribuerer og fordyrer maden og pakker alt ind i plastik, og sælger landbrugets produkter – det bør man være taknemmelig for landmanden, og ikke gøre dem og deres køer til syndebukke.  

 

Landbrugets (LULUCF-bidrag) CO2 udledning udgør max. 10 procent af Danmarks samlede udledning af drivhusgasser. Tallene er konstant baseret negativt på udledning, og ikke som positivt CO2 reducerende via planter. En andel er græsarealet, haver m.m. bidrager ydermere til afgræsning, overdrev og friluft. Der kan tydeligvis være ligevægt, men det passer ikke præcist ind i debatten, hvor det jo som bekendt er blevet køerne, og ikke mennesket der er er årsag til den globale opvarmning.  

 

Hvis Danmark skal være klima-neutral, må vi bede planteavlerne i skov og landbrug om at lave tingene, i stedet for at bruge olie og sidde på kontor.

I EU er målet at være CO2-neutral i 2050. Planteavlerne og skoven kan lave bioplastic og en lang række råstofkomponenter, proteiner, energi og meget mere.

Der skal penge, tilskud, forskning, udvikling og rådgivning til.

Naturlig gødning nitrifikationshæmmere i gødning, sædskifte, planteforædling, reduceret jordbearbejdning, præcisionjordbrug, større vedmasse i skovene via udtynding vil reducere CO2-udledningen.

For denne hjælp til at mindske global opvarmning bør drift og indtjening stige således de maksimale resultater opnås. Benytter man alle pengene til forskning og kontorarbejde, fjernes lysten til at arbejde i skov og landbrug, der er bag den globale opvarmnings kerneproblem.

Det kræver erkendelser og forståelse…. 

Fotosyntese

Fotosyntese er grundlaget for livet på jorden. Det er en rigtig smart proces, der skaber fast stof af enkle ting som lys, luft og vand.

 

Et træ vokser hvert år og bliver højere og bredere - men spiser jo ikke noget som helst. Hvordan går det til? Alle grønne planter kan selv skabe fast stof ved at bruge solens energi og nogle helt enkle byggesten, der findes næsten overalt:

  1. Vand fra jorden (H2O)

  2. Kuldioxid fra luften (CO2). Kuldioxid er den luft vi ånder ud og forbrænder i olie m.m.

  3. Lys fra solen

For at kunne vokse og udvikle sig, skal planter også bruge næringssalte fra jorden, der er opløst i vandet, f.eks. nitrat og fosfat.
 

Foto betyder "lys" og syntese betyder "at sætte noget sammen". Der skal lys til, for at et træ kan sætte de enkle byggesten sammen til fast stof ved fotosyntese. Det er eneste mulige optagelse af CO2. 

6H2O + 6CO2 → C6H12O6+ 6O2

KØB

CO2 KVOTE 18,00 € / TONS 

135.000 TONS CO2 KVOTER SÆLGES   KR. 18.000.000,- pr. år. 

Ved interesse henvend jer til email : augustenborg@jilas.dk